Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Karczmiskach

Historia

Historia Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Ślady pierwszych działań zmierzających do założenia szkoły w Karczmiskach odnotowano w XX wieku. Dokładnie w roku 1902 przystąpiono do budowy szkoły, która kosztowała 5 tys. rubli. Rok później przysłano nauczyciela, który  z braku  uczniów pozostał bez pracy. Dopiero w przyszłym roku czyli w roku 1904, zgłosiło się pierwszych 10 śmiałków, którzy nie solidaryzowali się z ogółem mieszkańców wsi i rozpoczęli naukę. Szkoła była czteroklasowa z wykładowym językiem rosyjskim i tak trwało do roku 1915. Po wojnie w 1918 roku z inicjatywy dziedziczki Karczmisk pani Strażycowej przygotowano drugi budynek szkoły (w karczmie „przy moście”), a w roku 1920 połączono szkołę murowaną z tą „przy moście” w jedną 3-klasową z pięcioma oddziałami.  Szkoła zaczynała cieszyć się powodzeniem, wzrastała liczba uczniów, brakowało miejsc, dlatego też lekcje odbywały się
 w prywatnych domach.

W 1926 roku ze składek społeczeństwa zakupiono Sztandar Szkoły, na którym wyhaftowano słowa: Przez oświatę do potęgi i  bogactwa Rzeczypospolitej. Sztandar poświęcił ówczesny proboszcz ks. Zygmunt Winnicki. W latach 1927-1928 do szkoły uczęszczało 471 uczniów, w kolejnych latach przybywało chętnych, w związku z tym ks. Z. Winnicki przekazał grunty parafialne pod budowę nowej szkoły – w ten sposób powstał „Sachalinek”.  Rok szkolny 1935/1936 rozpoczął się na placu budowanej szkoły przemówieniem kierownika pana Piotra Grabowieckiego. W tym czasie szkoła liczyła 664 uczniów. Nastąpił wrzesień 1939 roku, wybuchła wojna, rozpoczęły się aresztowania.

W czasie okupacji  nie zaprzestano pracy, obok jawnego nauczania odbywało się nauczanie tajne. W roku 1944 po opuszczeniu budynku dworskiego przez wojsko, wznowiono pełna działalność szkoły. Zniszczenia były duże a warunki pracy trudne. Nastąpiły lata PRL. W 1975 roku wybudowano budynek  Zbiorczej Szkoły Gminnej – dzisiaj Szkoły Podstawowej. W roku 1987 z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i ZSL wypłynął pomysł nadania imienia Szkole w Karczmiskach. Po analizie wielu sylwetek i postaci przedstawionych społeczności szkolnej, wybrano kandydaturę Macieja Rataja. Dnia 1 czerwca 1898 roku Szkoła otrzymała Akt Nadania Imienia i prawo posiadania sztandaru. Od tego dnia nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Dwa lata później odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której dokonano poświęcenia budynku Szkoły oraz Sztandaru. Tego dnia poświęcone zostały również krzyże, które zawieszono w salach lekcyjnych.


W 1999 roku w Szkole uroczyście obchodzono 10-lecie nadania imienia. Z tej okazji odbyło się patriotyczne misterium oraz otwarcie sali komputerowej. We wrześniu wraz z reformą oświaty nastąpiła nowa organizacja szkolnictwa. Od tej pory w jednym budynku mieściły się dwie szkoły:  6-letnia Szkoła Podstawowa i 3-letnie Gimnazjum. W roku 2003 uczniowie gimnazjum przeszli do nowego budynku.  Rok szkolny 2004 to rok przygotowań do obchodów 100-lecia Szkoły. Rok szkolny 2004/2005 – Wielki Jubileusz 100-lecia Szkoły w Karczmiskach. Minęło ponad 25 lat funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach przez ten okres szkoła doskonale wpasowała się w środowisko lokalne, łącząc we wspólnym działaniu pokolenia mieszkańców naszej wsi. Chlubą naszej Szkoły są przede wszystkim ludzie z nią związani, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. Wszystkim im przyświeca jeden cel – dobro ucznia.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.