Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Karczmiskach

Historia

 

Historia Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Ślady pierwszych działań zmierzających do założenia szkoły w Karczmiskach odnotowano
w XX wieku. W roku 1902 przystąpiono do budowy szkoły, która kosztowała
5 tys. rubli. Rok później przysłano nauczyciela, który  z braku  uczniów pozostał bez pracy. Dopiero rok później, czyli w roku 1904, zgłosiło się pierwszych 10 śmiałków, którzy nie solidaryzowali się z ogółem mieszkańców wsi i rozpoczęli naukę. Szkoła była czteroklasowa
z wykładowym językiem rosyjskim i tak trwało do roku 1915. Po wojnie w 1918 roku
z inicjatywy dziedziczki Karczmisk, pani Strażycowej, przygotowano drugi budynek szkoły
(w karczmie „przy moście”), a w roku 1920 połączono szkołę murowaną z tą „przy moście” w jedną 3-klasową z pięcioma oddziałami.  Szkoła zaczynała cieszyć się powodzeniem, wzrastała liczba uczniów, brakowało miejsc, dlatego też lekcje odbywały się

 w prywatnych domach.

W 1926 roku ze składek społeczeństwa zakupiono Sztandar Szkoły, na którym wyhaftowano słowa: Przez oświatę do potęgi i  bogactwa Rzeczypospolitej. Sztandar poświęcił ówczesny proboszcz ks. Zygmunt Winnicki. W latach 1927-1928 do szkoły uczęszczało 471 uczniów,
w kolejnych latach przybywało chętnych, w związku z tym ks. Z. Winnicki przekazał grunty parafialne pod budowę nowej szkoły – w ten sposób powstał „Sachalinek”.  Rok szkolny 1935/1936 rozpoczął się na placu budowanej szkoły przemówieniem kierownika pana Piotra Grabowieckiego. W tym czasie szkoła liczyła 664 uczniów. Nastąpił wrzesień 1939 roku, wybuchła wojna, rozpoczęły się aresztowania.

W czasie okupacji  nie zaprzestano pracy, obok jawnego nauczania odbywało się nauczanie tajne. W roku 1944, po opuszczeniu budynku dworskiego przez wojsko, wznowiono pełną działalność szkoły. Zniszczenia były duże a warunki pracy trudne. Nastąpiły lata PRL. System oświaty oparty był na ośmioklasowej szkole podstawowej. W 1975 roku, w efekcie programu Szkoły Tysiąclecia, wybudowano budynek  Zbiorczej Szkoły Gminnej – dzisiaj Szkoły Podstawowej. W roku 1987 z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i ZSL wypłynął pomysł nadania imienia Szkole w Karczmiskach. Po analizie wielu sylwetek, wybrano kandydaturę Macieja Rataja. Dnia 1 czerwca 1989 roku Szkoła otrzymała Akt Nadania Imienia i prawo posiadania sztandaru. Od tego dnia nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Dwa lata później odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której dokonano poświęcenia budynku Szkoły oraz Sztandaru. Tego dnia poświęcone zostały również krzyże, które zawieszono w salach lekcyjnych.

We wrześniu 1999 roku wraz z reformą oświaty nastąpiła nowa organizacja szkolnictwa – wprowadzono sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Od tej pory w jednym budynku mieściły się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach oraz Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach. W roku 2003 uczniowie gimnazjum przeszli do nowego skrzydła budynku podstawówki. Rok szkolny 2004/2005 był rokiem Wielkiego Jubileuszu 100 lecia Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. Kolejna reforma systemu oświaty zlikwidowała w roku 2019 gimnazja, a wprowadziła ponownie ośmioklasowe szkoły podstawowe.

Szkoła podstawowa w Karczmiskach istnieje od ponad wieku. Doskonale wpasowała się
w środowisko lokalne, łącząc we wspólnym działaniu pokolenia mieszkańców naszej wsi. Jej chlubą są przede wszystkim ludzie z nią związani, którym przyświeca wspólny cel – dobro ucznia.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.